THC Pomaga Regulować Rytm Dobowy

Opublikowane przez Natalia Piecka w dniu

THC może pomóc regulować rytm dobowy oraz proces starzenia się.

Kannabinoidy mogą pomóc zmaksymalizować twój zegar dobowy.

Sygnały środowiskowe, takie jak światło i temperatura, są czynnikami wpływającymi na zachowanie organizmów. Pomaga im to regulować karmienie, sen i inne czynności w zależności od pory dnia. Osoby wykorzystują te sygnały, aby z czasem poprawić swoje przeżycie i sprawność. Zjawisko to określa się wspólnie jako rytm okołodobowy lub zegar okołodobowy. Określa niektóre z najbardziej podstawowych potrzeb jednostki. Rytm okołodobowy to rytm biologiczny trwający około 24 godzin, który ma co najmniej jeden cykl na okres 24 godzin. Termin „okołodobowy”, wymyślony przez Franza Halberga, pochodzi z łaciny około „około”, „i umiera”, „dzień” i dosłownie oznacza cykl, który trwa „około dnia”.

Chociaż obserwacja, że zachowanie zwierząt jest dostosowane do pory dnia, została poczyniona dawno temu, dopiero niedawno zaczęto badać biologiczne i fizjologiczne mechanizmy tych procesów. Badania te ujawniły istnienie genów zegara okołodobowego i, co ważniejsze, fakt, że zmiany w genach zegara zachodzą podczas starzenia.

Rytm dobowy a proces starzenia się

Jednym z najczęściej zgłaszanych objawów zaburzeń rytmu okołodobowego u osób starszych są zaburzenia snu. Jakość i spójność snu to dwa najbardziej dotknięte aspekty biologii okołodobowej, które pogarszają się wraz z wiekiem. Ponadto, ponieważ sen jest integralną częścią konsolidacji pamięci, zaburzenia snu związane ze starzeniem się często występują jednocześnie z chorobami poznawczymi i/lub neurodegeneracyjnymi. Wahania temperatury ciała (tj. wyższa w ciągu dnia i niższa w nocy) oraz produkcja ludzkiego hormonu wzrostu to kolejne czynniki fizjologiczne, na które negatywnie wpływa nieprawidłowy rytm okołodobowy.

System endokannabinoidowy zmienia się wraz z wiekiem

Wiele badań pokazuje, że układ endokannabinoidowy reguluje sen, głód, temperaturę ciała i funkcje poznawcze. Starzenie się powoduje zaburzenia i dysfunkcje rytmu okołodobowego.

Nic dziwnego, że sam system endokannabinoidowy jest modulowany wraz z wiekiem. Nowsze badania przeprowadzone na ludziach przy użyciu PET wykazują wzrost reaktywności specyficznych dla płci receptorów CB1 u starszych kobiet. Zmiany zachodzą nie tylko w receptorach, ale także w endokannabinoidach. Na przykład 2-AG zmniejsza się wraz z wiekiem.

Podobnie badania na starzejących się myszach wykazały, że niedobór CB1 powodował związane z wiekiem zaburzenia behawioralne znacznie wcześniej niż u myszy z nienaruszonymi genami CB1. Wyniki te wskazują, że zachowanie tonu endokannabinoidowego jest ważne dla prawidłowego funkcjonowania poznawczego podczas starzenia.

Ponadto ostatnie dane dotyczące naczelnych wskazują, że elementy układu endokannabinoidowego same podlegają regulacji rytmu okołodobowego. Mianowicie, produkcja nowych receptorów CB1 podlega modulacji okołodobowej. Wskazywałoby to, że dostępna obfitość receptorów kannabinoidowych zmienia się z dnia na noc.

Czy kannabinoidy mogą leczyć te zmiany związane z wiekiem?

Istnieje wiele dowodów sugerujących, że niskie dawki THC (≤ 3 mg / kg u gryzoni) i innych kannabinoidów mogą być terapeutyczne w niektórych aspektach patofizjologii związanych z wiekiem. Natomiast przy wysokich dawkach (≥ 3 mg/kg u gryzoni i ≥ 0,15 mg/kg u ludzi reakcja na THC może być szkodliwa.

Ponadto pora dnia, w której podaje się THC, może radykalnie wpłynąć na reakcje fizjologiczne, co może doprowadzić nas z powrotem do odkrycia, że ekspresja receptora kannabinoidowego podlega modulacji okołodobowej.

Konsekwencje tych odkryć sięgają daleko. Lekarze przepisujący leki powinni wziąć pod uwagę nie tylko dawkowanie, ale także wiek i czas przyjmowania konopi.

Niezależnie od tego, farmakologia kannabinoidów jest obiecująca w leczeniu niektórych pogarszających się aspektów fizjologii związanych z wiekiem, chociaż wciąż mamy wiele do nauczenia się o okołodobowej modulacji genów endokannabinoidowych i optymalnym oknie leczenia.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


blog sprawdzone nasiona o marihuanie thc i konopi cbd
Copyright © SprawdzoneNasiona.pl