Skutki Długotrwałego Palenia Marihuany

Opublikowane przez Natalia Piecka w dniu

Czy długotrwale palenie marihuany ma takie same skutki jak palenie papierosów?

Ponieważ marihuana była częścią cywilizacji, ludzie spożywali jej kwiaty poprzez palenie. Obecnie, mimo że konopie indyjskie można spożywać na różne sposoby, palenie pozostaje podstawową metodą ich konsumpcji.

90,1% dorosłych użytkowników marihuany najprawdopodobniej ją pali. Z kolei według ankiety przeprowadzonej w 2020 r. przez amerykańskie Centrum Kontroli Chorób (CDC) i opublikowanej w czasopiśmie Drug and Alcohol Dependence, pozostali respondenci spożywają ją poprzez waporyzację, dabbing lub produkty spożywcze. W przeszłości obawy zdrowotne związane z używaniem konopi indyjskich zazwyczaj koncentrowały się na jej skutkach psychoaktywnych. W związku z tym mniej uwagi poświęcono używaniu konopi indyjskich dla zdrowia układu oddechowego. Ponieważ jednak używanie konopi indyjskich staje się z roku na rok coraz bardziej rozpowszechnione, konieczna jest ocena wpływu palenia marihuany na płuca w dłuższej perspektywie i czy ma takie same skutki jak palenie papierosów .

Chociaż konopie indyjskie są najczęściej używanym nielegalnym narkotykiem na świecie, niewiele jest badań dotyczących ich wpływu na zdrowie układu oddechowego. Jednym z powodów jest to, że badanie długoterminowych skutków nielegalnej substancji jest trudne. Ponadto nielegalny status konopi indyjskich utrudnia uzyskanie wiarygodnych danych na temat ich używania i skutków. Samodzielne raporty dotyczące używania konopi indyjskich mogą być niedokładne ze względu na obawę przed konsekwencjami prawnymi. Ponadto, ponieważ większość użytkowników konopi również pali tytoń, wpływ marihuany na układ oddechowy może być zaciemniony przez tytoń.

Ale nawet jeśli używanie konopi indyjskich jest zgłaszane uczciwie, ilościowe określenie spożycia konopi indyjskich może być trudne, ponieważ nie ma standaryzacji podaży i znacznych różnic w mocach i ilościach marihuany.

Te inne metody palenia marihuany mogą wpływać na ilość i skład wdychanego dymu. Według artykułu naukowego opublikowanego w BMJ Journal, palenie marihuany pociąga za sobą o dwie trzecie większą objętość zaciągnięć niż palenie tytoniu. Produkty spalania z jointa są zatrzymywane znacznie wyżej niż w papierosie. Kiedy jakakolwiek substancja jest spalana i wdychana, wywołuje reakcję zapalną w drogach oddechowych i płucach. Palenie marihuany może powodować kaszel, świszczący oddech i ucisk w klatce piersiowej.

American Lung Association wyjaśnia, że wpływ marihuany na zdrowie płuc zależy przede wszystkim od sposobu jej spożycia. Spalanie marihuany zawiera wiele toksyn, substancji drażniących i rakotwórczych obecnych w dymie tytoniowym. Ale najbardziej interesujące jest to, jak wpływ zaciągnięcia się marihuaną różni się od zaciągnięcia się papierosa na nasze płuca. Palacze marihuany zwykle wdychają głębiej i wstrzymują oddech dłużej niż palacze papierosów, co prowadzi do większego narażenia na substancje smoliste.

Chociaż marihuana i tytoń to dwie różne substancje, palenie marihuany może mieć podobny wpływ na płuca w dłuższej perspektywie. Podobnie jak palacze papierosów, palacze konopi indyjskich są również bardziej narażeni na przeziębienia, zapalenie oskrzeli i infekcje płuc. Badanie z 2021 r. opublikowane w American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine wykazało, że konopie indyjskie prowadzą do uszkodzenia płuc, ale różni się to od powodowanego przez tytoń.

W badaniu udokumentowano używanie konopi indyjskich i zmierzono czynność płuc u ponad 1000 osób. Chociaż skutki marihuany były szkodliwe, schemat zmian funkcji płuc nie był taki sam. Naukowcy odkryli, że długotrwałe używanie konopi indyjskich prowadziło do nadmiernego napompowania płuc i zwiększało opór przepływu powietrza w większym stopniu niż tytoń. Odkryli również, że używanie konopi indyjskich może również upośledzać zdolność płuc do wydobywania tlenu z oddechu. Naukowcy stwierdzili, że jest to znana konsekwencja palenia tytoniu, ale nie została jeszcze wykazana w przypadku konopi indyjskich.

Jednak badanie z 2012 roku opublikowane w Journal of the American Medical Association sugeruje, że niskie lub umiarkowane używanie konopi indyjskich jest mniej szkodliwe dla płuc użytkowników niż narażenie na tytoń. W tym badaniu naukowcy z University of California w San Francisco przeanalizowali związek między obecną i życiową ekspozycją na konopie indyjskie a czynnością płuc. Zmierzyli szybkość przepływu powietrza, zdefiniowaną jako prędkość, z jaką osoba może wydmuchać powietrze, oraz objętość płuc, czyli ilość powietrza, którą osoba może pomieścić, zwykle około sześciu litrów powietrza dla dorosłego mężczyzny. Odkryli, że im więcej używasz tytoniu, tym więcej masz strat we wskaźnikach prędkości przepływu powietrza i objętości płuc, podczas gdy prędkość przepływu powietrza raczej wzrastała niż spadała wraz ze zwiększoną ekspozycją na marihuanę do pewnego poziomu.

Badacze doszli do wniosku, że użytkownicy tytoniu zazwyczaj palą od dziesięciu do 20 papierosów dziennie, a użytkownicy konopi palą średnio dwa do trzech razy w miesiącu. Stąd typowe narażenie na konopie indyjskie jest znacznie niższe niż na tytoń.

Jednak w badaniu nie uwzględniono nałogowych użytkowników konopi indyjskich, którzy mogą palić wiele jointów dziennie i że taki nawyk może mieć szkodliwy wpływ na ich płuca. Badanie opublikowane w British Journal of General Practice w 2015 r. dotyczyło 500 osób, które samo- zgłaszali objawy ze strony układu oddechowego za pomocą kwestionariusza i mierząc czynność płuc za pomocą spirometrii.

W badaniu stwierdzono, że używanie konopi indyjskich (głównie używanie żywicy konopi palonych z tytoniem) wiązało się z bardziej znaczącymi objawami ze strony układu oddechowego. „Nieznacznie zwiększona obecność kaszlu, świszczącego oddechu i odkrztuszania plwociny jest bardziej prawdopodobna u palaczy konopi indyjskich. Ponadto było to również związane z obiektywnymi dowodami przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)” – czytamy w badaniu. Naukowcy zasugerowali, że negatywny wpływ marihuany można prawdopodobnie przypisać tytoniu zawartemu w marihuanie.

Twierdzili jednak również, że nawet po uwzględnieniu tego dodatkowego tytoniu palonego z konopiami indyjskimi wpływ konopi na nasilenie objawów ze strony układu oddechowego i zwiększoną częstość występowania spirometrycznej POChP był nadal widoczny. Naukowcy doszli do wniosku, że istnieją wyraźne dowody na to, że marihuana nie ma marginalnego wpływu na zdrowie układu oddechowego, który byłby dodatkowy do wpływu tytoniu, którym jest palona. Chociaż literatura naukowa nie była jednomyślna co do wpływu marihuany na płuca, na początku najnowsze doniesienia wykazały, że konopie indyjskie mogą szkodzić naszym płucom.

Również ocena, czy dym z konopi indyjskich może powodować raka płuc, może być problematyczna. Palenie konopi indyjskich, podobnie jak palenie tytoniu, może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem raka płuc. Jednak badanie z 2006 roku nie wykazało takiego związku nawet wśród długoterminowych i intensywnych użytkowników. Naukowcy wyjaśnili, że intensywne, nawykowe używanie spowodowało przyspieszoną, złośliwą zmianę w tkance płucnej. Dym z konopi zawiera kilka znanych czynników rakotwórczych. Osadza w płucach cztery razy więcej substancji smolistych niż palenie podobnej ilości papierosów, a marihuana nie jest filtrowana i jest luźniej zapakowana niż papierosy, więc do płuc trafia więcej cząstek niż tytoń.

Jednak naukowcy nie stwierdzili zwiększonego ryzyka zachorowania na raka płuc u palaczy konopi indyjskich w porównaniu z grupą kontrolną, chociaż stwierdzili 20-krotnie zwiększone ryzyko raka płuc u osób, które paliły dwie lub więcej paczek papierosów dziennie. Inne badania, w których poszukiwano ostateczną odpowiedź znaleźli dowody, które wiążą marihuanę z rakiem płuc. Dla kontrastu, inne dane wykazują niewielki lub żaden związek.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


blog sprawdzone nasiona o marihuanie thc i konopi cbd
Copyright © SprawdzoneNasiona.pl