Co Wiemy o Fenotypach?

Opublikowane przez Jan Mrozek w dniu

Logiczne myślenie sprowadza nas do jednego, genotyp jest niewidocznym źródłem ekspresji danej jednostki w kontakcie z szeroko pojętym środowiskiem, w którym może swobodnie rosnąć i żyć. Fenotyp nie powstanie bez genotypu, natomiast ten znowu nie pojawi się z nicości.

Omówmy to najprościej jak się da, fenotyp to genetyka rośliny oraz otaczające jej środowisko. Jest to lista cech, które pokazane jest w roślinie.Struktura genetyczna rośliny, zwana również genotypem, działa jak plan wzrostu: pozwala na spektrum fizycznych możliwości, ale to środowisko ma za zadanie uwidocznić te cechy. Fizyczną ekspresję genotypu określa się mianem fenotypu, który jest po prostu definiowany jako cechy, które środowisko wyrywa z kodu genetycznego rośliny. Wszystko, co posiada roślina np. kolor, kształt zapach i produkcja żywicy, ma wpływ na całe środowisko. Wyjaśnijmy po ludzku – są podobne do cech, które dzieci otrzymują od swoich rodziców, a każde dziecko ma inny fenotyp! Na przykład, jeśli oboje rodzice są wysocy, najprawdopodobniej także będziesz wysoki. Z kolei jeśli masz jednego niskiego i jednego wysokiego rodzica, możesz być wysoki lub niski, a twoje rodzeństwo może być znacznie wyższe lub niższe od ciebie.

Stabilizowane szczepy

Niezrównoważone szczepy konopi często mają kilka fenotypów, co oznacza, że dwie rośliny tego samego szczepu prawdopodobnie będą wykazywać odmienne cechy. Stabilizowane szczepy wykazują ten sam fenotyp, co oznacza, że rośliny tego samego szczepu będą rosły w ten sam sposób. Możesz to osiągnąć, manipulując swoim zasobem genetycznym poprzez hodowlę i krzyżowanie wsteczne, aż skończysz z rodzicami, którzy konsekwentnie produkują potomstwo, które rośnie tak samo. Jest to zasadniczo klonowanie w postaci nasion.

Właściwie to nie należy, ignorować rosnącego środowiska podczas uprawy. Klon rośliny to rzecz jasna kopia genetyczna oryginału i będzie rosła identycznie, gdy zostanie wystawiony na te same warunki środowiskowe. Pomimo tego, że jest klonem, konopie nie będzie rosła bliźniaczo, jeśli wystawisz ją na inne warunki, w jakich rosła oryginalna konopie.

Nie owijajmy w bawełnę kiedy, zdarzy ci się że jedna z ulubionych odmian marihuany jest tak dobra, i chcesz poczuć do uczuci po raz kolejny to możesz się rozczarować. Pewnego dnia możesz się rozczarować gdyż odkryjesz, że nowa partia danej odmiany nie przypomina tej, którą ostatnio próbowałeś: to, co kiedyś było kwiatem o pięknych kształcie, teraz wygląda jak gruba bańka kryształowych włosków.

Pierwotne gatunki konopi

Ciekawostki to coś co lubimy i zawsze babą nas przyciągać…, na pewno duża grupa z nas już wie, że konopie indyjskie to starożytna roślina, której korzenie występują na całym świecie. Twierdzi się, że pierwsze gatunki rosły w górzystym regionie Hindukusz w Pakistanie, jednocześnie inne rozmnażały się później w klimatach gorących. Pierwotne odmiany, zwane szczepami Landrace, są uważane za diamenty genetyki konopi. Tysiące lat adaptacji dały możliwość tym szczepom odzwierciedla swoje najlepsze cechy w określonym położeniu geograficznym. Owe obszary, które hodowcy lubią DJ Short nazywa „słodkimi miejscami”.

Niskie, lecz dość obfitujące w żywicę indiki osadziły szerokości geograficzne od 30 do 50 stopni, podczas gdy wysokie, wolno rosnące odmiany sativa naturalnie zasiedlały regiony równikowe około 30 stopni szerokości geograficznej.

Wyróżniające się odmienności siedliska warunkowały obfitą gamę odmian konopi indyjskich, z których każda ma swoją długą historię a jakże oczywiście interesującą.

Mały podgląd krzyżowania dla zainteresowanych

Kiedy już masz lepsze informacje dotyczące o tym, co pociąga za sobą krzyżowanie i jakie są prawdopodobne wyniki. A więc musisz podjąć pierwszy krok którym jest wybranie roślin żeńskich i męskich. Kiedy dokonałeś wyboru w samicy, po prostu wyhoduj je jak zwykle, a jeśli roślina żeńska ma ładne, tłuste pąki, dobrze rośnie i jest ogólnie zdrowa, zatrzymaj ją.

Znalezienie idealnych roślin męskich jest mniej proste. Tu jest trochę trudniej, ponieważ możesz zastosować metodę prób i błędów. Teraz należy wyhodować męską roślinę z różnymi samicami, aby zobaczyć, jakie potomstwo wytwarza. W końcu znajdziesz męską roślinę, która oferuje potomstwu pożądane cechy.

W momencie gdy już osiągniesz cel i masz już rośliny męskie i żeńskie, trzymaj je oddzielnie podczas procesu wzrostu. Zawsze upewnij się, że samce są oddzielone od samic, gdy tylko pojawią się małe woreczki pyłkowe na samcach. W przeciwnym razie samce zapylą samice, a ty otrzymasz nieznaną genetykę.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


blog sprawdzone nasiona o marihuanie thc i konopi cbd
Copyright © SprawdzoneNasiona.pl