Stosowanie Marihuany w Epilepsji 

Opublikowane przez Natalia Piecka w dniu

Medyczna marihuana i epilepsja: wszystko, co musisz wiedzieć.

Czy medyczna marihuana może leczyć epilepsję? To ważne pytanie, które powinien dokładnie zbadać każdy pacjent lub opiekun osoby z padaczką. Padaczka to poważna choroba, która może być niebezpieczna, jeśli nie jest odpowiednio leczona. Leczenie padaczki jest złożone, ale istnieją pewne oznaki, że medyczna marihuana może przynieść korzyści niektórym pacjentom z padaczką.

Ważne jest, aby osoby z padaczką pamiętały, że właściwe leczenie jest najważniejsze. Żadnego leczenia nie należy podejmować bez szczegółowej konsultacji z lekarzem, który ma doświadczenie w leczeniu padaczki.

Czy padaczka jest warunkiem kwalifikującym do karty medycznej marihuany? Czy medyczna marihuana jest bezpieczna dla pacjentów z padaczką? Czy MMJ może przynieść korzyści osobom z padaczką? To wszystko są złożone pytania z niuansami odpowiedzi. W tym artykule opiszemy kilka ważnych rzeczy, które musisz zrozumieć na temat medycznej marihuany i padaczki.

Co to jest padaczka?

Padaczka jest czwartym najczęstszym zaburzeniem neurologicznym w USA. Jest to przewlekła choroba, która atakuje układ nerwowy i może dotykać ludzi w każdym wieku. Stan ten charakteryzuje się nawracającymi, często niesprowokowanymi i nieprzewidywalnymi napadami, które mogą mieć różną intensywność i czas trwania i są spowodowane zaburzeniami aktywności elektrycznej mózgu.

Historia padaczki

Słowo „epilepsja” pochodzi od greckiego słowa „epilepsia”, które oznacza „zagarnąć”. Pierwsza wzmianka o epilepsji od starożytności znajduje się w babilońskim podręczniku z co najmniej 2000 pne. Ten starożytny tekst opisuje kilka rodzajów napadów padaczkowych i sugeruje, że przyczyną napadów są złe duchy.

Starożytny grecki lekarz Hipokrates (460-370 pne) był jedną z pierwszych osób, które zdały sobie sprawę, że padaczka jest chorobą mózgu, ale jego dokładny pogląd na tę chorobę nie był powszechnie akceptowany aż do XIX wieku. Przez następne 2000 lat ludzie z padaczką byli ogólnie postrzegani ze strachem i przesądami.

W XIX wieku neurologia stała się poważną dyscypliną medyczną, a kiedy padaczkę zaczęto lepiej rozumieć jako chorobę mózgu, zaczęto stosować leki, aby ją skutecznie leczyć.

Objawy padaczki

Głównym objawem padaczki są drgawki. Pacjenci z padaczką mogą doświadczać wielu różnych rodzajów napadów, sklasyfikowanych jako napady ogniskowe, napady uogólnione lub napady o nieznanym początku. Te różne typy pochodzą z różnych części mózgu, mają różne objawy i wpływ na organizm oraz wymagają różnych rodzajów leczenia.

Chociaż napady mogą dotyczyć dowolnej części ciała, zawsze mają swój początek w mózgu. Przyczyną padaczki może być uszkodzenie mózgu, czynniki genetyczne, wywiad rodzinny, przyczyny metaboliczne, struktura mózgu lub często przyczyny nieznane.

Dostępnych jest kilka rodzajów leków stosowanych w leczeniu padaczki. Dla większości ludzi jeden z tych leków będzie skuteczny w zapobieganiu napadom. Niezwykle ważne jest, aby pacjent z padaczką otrzymał odpowiedni lek na swoją wersję choroby.

U około 60% pacjentów pierwszy lub drugi lek, który wypróbują okaże się skuteczny. W przypadku niektórych innych pacjentów, trzeci lub czwarty lek lub mieszanka leków może załatwić sprawę. Jednak w przypadku około 36% pacjentów żaden z leków, których próbują, nie będzie w stanie w pełni zapobiec napadom padaczkowym.

W przypadku osób, które nie reagują na leki, wymagany jest proces prób i błędów pod ścisłym nadzorem lekarza, neurologa lub specjalisty ds. padaczki. Dla tych osób połączenie leków lub alternatywnych metod leczenia będzie często najlepszym sposobem leczenia.

Czy medyczna marihuana może być skuteczna w leczeniu padaczki?

Czy medyczna marihuana jest skuteczna w leczeniu padaczki? Chociaż legalne jest przepisywanie marihuany na padaczkę, wiele osób wciąż nie jest przekonana, w jakim stopniu medyczna marihuana może pomóc pacjentom z padaczką. Padaczka jest złożona, a wersja tego stanu każdej osoby jest nieco wyjątkowa. Niektóre terapie mogą wyrządzić niektórym pacjentom więcej szkody niż pożytku.

Medyczna marihuana może pomóc niektórym pacjentom z padaczką. Marihuany należy wypróbować jako leczenie pod ścisłym nadzorem i kierunkiem lekarza pacjenta. Epidiolex jest lekiem pochodnym CBD, zatwierdzonym przez FDA i może być skutecznym sposobem leczenia padaczki. CBD i marihuana mogą mieć znaczące interakcje z innymi lekami stosowanymi w leczeniu padaczki, dlatego ostrożność jest niezbędna.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


blog sprawdzone nasiona o marihuanie thc i konopi cbd
Copyright © SprawdzoneNasiona.pl