Psychodeliki Łagodzą Objawy Urazu Rasowego 

Opublikowane przez Natalia Piecka w dniu

Jak wynika z badań, psychodeliki mogą pomóc złagodzić objawy urazu rasowego u osób kolorowych.

Według nowego badania opublikowanego w czasopiśmie Chronic Stress, stosowanie psychodelików wydaje się być skorelowane ze zmniejszeniem objawów urazu rasowego u osób kolorowych.

Badacze szybko zauważyli, że psychedeliki, takie jak psilocybina i MDMA, nie zajmują się podstawowymi, systemowymi problemami, które przyczyniają się do traumy rasowej – jak na przykład nadmierna kryminalizacja społeczności kolorowych poprzez wojnę z narkotykami. Jednak dane zebrane z ankiet wskazują, że substancje mogą łagodzić niektóre psychologiczne niepokoje wynikające z tych problemów systemowych.

Celem badania było zbadanie, czy zwiększona elastyczność psychologiczna, której doświadcza wielu ludzi po spożyciu psychedelików, może pomóc w ograniczeniu objawów urazu rasowego. Autorzy wskazali, że osoby kolorowe (POC) były historycznie niedostatecznie reprezentowane w badaniach związanych z tymi substancjami, co sprawia, że ​​tym ważniejsze jest zbadanie potencjalnego związku.

Podczas gdy subiektywny charakter ankiet, w przeciwieństwie do prób klinicznych, oznacza, że ​​istnieją ograniczenia badania, naukowcy stwierdzili, że odkrycia wskazują na potrzebę bardziej inkluzywnych badań nad psychedelikami, które dalej badają rolę, jaką psychedeliki mogą odgrywać w zmniejszaniu objawów urazu rasowego.

„POC boryka się z poważnymi dysproporcjami zdrowotnymi, w tym wyjątkowymi i często niedostatecznie leczonymi wyzwaniami zdrowia psychicznego. Wśród nich trauma i trauma rasowa są szczególnie wyniszczające i trudne do leczenia” – napisali autorzy. Badanie opiera się na istniejących badaniach wskazujących, że psychedeliki „stanowią obiecującą ścieżkę do opracowania nowych, dostosowanych interwencji dla POC, które obejmują obecną falę badań i kliniczne zainteresowanie terapiami wspomaganymi psychedelikami”.

„Chociaż interwencje wspomagane psychedelikami mogą nie wpływać bezpośrednio na czynniki systemowe, takie jak ubóstwo, bezrobocie i nierówność wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, które w znacznym stopniu przyczyniają się do obecnych dysproporcji w zakresie zdrowia psychicznego, stanowią krytyczną potencjalną drogę do poprawy wyników zdrowia psychicznego w POC, co jest pilnie potrzebne ”.

313 kolorowych osób wypełniło serię ankiet, których celem było zmierzenie dyskryminacji etnicznej, doświadczeń psychodelicznych, wglądów psychologicznych i doświadczeń mistycznych. Spośród uczestników 37 procent stwierdziło, że używało psilocybiny, 36 procent stwierdziło, że używało LSD, a 27 procent stwierdziło, że używało MDMA.

Naukowcy odkryli, że krótkoterminowe wglądy i trudne efekty psychodelików były „znacząco związane ze spadkiem objawów [traumy rasowej]. „Wzrost elastyczności psychologicznej częściowo pośredniczył w związkach między większą intensywnością psychologicznego wglądu a mniejszą intensywnością trudnych doświadczeń i spadkiem objawów [traumy rasowej]”.

„Badania te sugerują, że psychedeliki przynoszą potencjalne korzyści w zmniejszaniu objawów [traumy rasowej] wśród BIPOC, a elastyczność psychologiczna może być ważnym mediatorem tych efektów”.
Należy powtórzyć, że autorzy badania – którzy są z Ohio State University, Johns Hopkins School of Medicine, University of Ottawa i University of Connecticut – nie sugerują, że przyjmowanie grzybów psilocybinowych lub innych psychedelików robi cokolwiek, aby naprawić problemy systemowe, które przyczyniają się do do traumy rasowej. Ale jeśli chodzi o łagodzenie wynikających z tego objawów, takich jak lęk i depresja, substancje te mogą być narzędziem do leczenia.

„Ta praca podkreśla również bardzo potrzebną ekspansję wysiłków badawczych, aby uwzględnić rasowe/etniczne i inne mniejszościowe populacje w ocenie potencjału terapeutycznego psychedelików dla zaniedbanych społeczności” – napisali.

Badanie to pojawia się, gdy dyskusja wokół reformy praw dotyczących psychedelików nabiera tempa na poziomie lokalnym, stanowym i federalnym.

Na przykład, prawie rok po Ann Arbor, Rada Miejska Michigan głosowała za dekryminalizacją szerokiej gamy psychedelików, prawodawcy w poniedziałek przyjęli rezolucję o oficjalnym wyznaczeniu września jako Miesiąca Świadomości Roślin Enteogennych i Grzybów.

Reforma psychodelików postępuje obecnie również w Grand Rapids w stanie Michigan; Easthampton w stanie Massachusetts i Arcata w Kalifornii.

Inne miasta Massachusetts, które uchwaliły zmianę polityki, to: Northampton, Somerville i Cambridge. A na początku tego miesiąca prawodawcy stanowi usłyszeli również zeznania dotyczące projektu ustawy o stworzeniu grupy zadaniowej, której zadaniem będzie badanie implikacji legalizacji psychodelików, takich jak psilocybina i ayahuasca.

W Kalifornii Oakland i Santa Cruz już wprowadziły dekryminalizację psychodelików.

Wyborcy w Waszyngtonie zatwierdzili w listopadzie decyzję o dekryminalizacji psychodelików w stolicy kraju.

W większości rozkwitający ruch psychedelików ograniczał się do dekryminalizacji – z wyjątkiem Oregonu, gdzie wyborcy wybrali zalegalizowanie psilocybiny dla celów terapeutycznych podczas zeszłorocznych wyborów. Aktywiści z Kalifornii naciskają również na umieszczenie legalizacji psilocybiny w stanowym głosowaniu w 2022 r., ponieważ prawodawca pracuje nad uchwaleniem oddzielnej ustawy legalizującej posiadanie szerokiej gamy psychedelików, która przeszła już przez stanowy Senat i dwie komisje Zgromadzenia.

Wszystkie te najnowsze osiągnięcia są jednymi z ostatnich iteracji narodowego ruchu reformatorskiego psychedelików, który rozprzestrzenił się od czasu, gdy Denver stało się pierwszym miastem, które zdekryminalizowało grzyby psilocybinowe.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


blog sprawdzone nasiona o marihuanie thc i konopi cbd
Copyright © SprawdzoneNasiona.pl