Długoterminowe Skutki Uboczne Marihuany

Opublikowane przez Natalia Piecka w dniu

Jakie są możliwe długoterminowe skutki uboczne związane z konsumpcją konopi indyjskich?

Żyjemy w czasach, w których używanie konopi indyjskich, zarówno w celach rekreacyjnych, jak i medycznych, stale rośnie. Bez wątpienia przeszliśmy długą drogę od czasów, gdy palenie marihuany było dyskretną czynnością. W dzisiejszych czasach wiele osób używa medycznej marihuany w celu złagodzenia objawów wielu chorób, a coraz więcej osób jest otwartych na włączenie marihuany do swojego życia.

Jednak nawet jeśli używanie konopi indyjskich jest bardziej powszechne, nie oznacza to, że jest całkowicie wolne od ryzyka. Znalezienie odpowiedniego dawkowania jest kluczowe dla uzyskania jak największych korzyści i jak najmniejszej liczby działań niepożądanych. Dotyczy to w szczególności zwykłych użytkowników.

Naukowcy nie są do końca pewni, w jaki sposób regularne używanie marihuany wpływa na ludzki organizm na dłuższą metę. Niemniej jednak niektóre badania sugerują, że konopie indyjskie mogą potencjalnie powodować pewne negatywne skutki, które z czasem mogą prowadzić do wielu problemów zdrowotnych, zwłaszcza w przypadku przewlekłych użytkowników.

Problemy poznawcze

Delta-9 tetrahydrokannabinol lub THC, aktywny składnik konopi, działa na receptory kannabinoidowe zlokalizowane w obszarach mózgu, które wpływają na uczenie się, pamięć, apetyt, koordynację i regulację emocjonalną. Naukowcy wciąż badają długoterminowe skutki używania konopi indyjskich na mózg, ale uważają, że najsilniejsze skutki występują u młodych dorosłych, u których wciąż rozwijają się połączenia nerwowe.

Badania sugerują, że ci, którzy regularnie używali konopi indyjskich w okresie nastoletnim, mają większe szanse na wystąpienie problemów z pamięcią w wieku dorosłym. Badanie z 2015 roku opublikowane w czasopiśmie akademickim Hippocampus wykazało, że osoby z historią regularnego używania konopi indyjskich miały nieprawidłowo ukształtowany hipokamp i uszkodzoną długotrwałą pamięć epizodyczną, czyli naszą zdolność umysłową do przechowywania wspomnień związanych z naszymi własnymi doświadczeniami.

Ale badanie nie ustaliło, czy było to naprawdę spowodowane używaniem marihuany, czy też było po prostu w jakiś sposób z tym związane.

Zmiany w funkcjonowaniu mózgu

Niektóre badania naukowe pokazują również, że używanie marihuany zwiększa szanse na trwałe długoterminowe zmiany w rozwoju poznawczym i behawioralnym młodych ludzi, których mózg wciąż się rozwija.

Badanie przeprowadzone w Nowej Zelandii wykazało, że regularne używanie konopi indyjskich od okresu dojrzewania wiązało się ze średnią utratą od 6 do 8 punktów IQ (iloraz inteligencji) mierzonych w wieku dorosłym. Ci, którzy spożywali duże ilości marihuany w okresie dojrzewania i zaprzestali jej używania w wieku dorosłym, nie odzyskali utraconych punktów IQ, co wydaje się dość niepokojące.

Jednak nadal potrzebne są dalsze badania, aby ostatecznie stwierdzić, czy konopie indyjskie mogą powodować utratę IQ na dłuższą metę lub czy czynniki, które nie zostały zmierzone w badaniu, takie jak rosnąca zawartość THC w konopiach indyjskich na przestrzeni lat, mają jakiekolwiek znaczenie.

Problemy z oddychaniem

Chociaż marihuana i tytoń to dwie bardzo różne substancje, palenie marihuany może mieć podobny wpływ na płuca jak tradycyjne papierosy, zwiększając ryzyko przeziębienia i infekcji płuc. Na przykład to badanie wykazało, że regularne palenie marihuany może powodować zarówno widoczne, jak i mikroskopowe zmiany w drogach oddechowych, które są związane z większym ryzykiem zapalenia oskrzeli. Objawy te wydają się ustępować po rzuceniu palenia.

Powszechnie wiadomo również, że palenie papierosów zwiększa ryzyko zachorowania na chorobę, taką jak rak płuc. A dym z marihuany zawiera niektóre z tych samych związków rakotwórczych co tytoń, czasami w wyższych stężeniach, jak ma to miejsce w przypadku benzoprenu (50% więcej) i benzantracenu (75% więcej), a także wyższą zawartość fenolu.

Jednak dotychczasowe badania populacyjne nie wykazały wyraźnego związku między używaniem konopi indyjskich a wzrostem ryzyka zachorowania na raka płuc. Staje się to bardziej skomplikowane, jeśli weźmiemy pod uwagę, że wielu palaczy marihuany pali również konwencjonalne papierosy, a nawet inne substancje.

Zmiany w płucach związane z waporyzacją

W przeszłości uważano, że waporyzacja marihuany jest bezpieczniejsza niż jej palenie, ale teraz wiemy, że używanie e-papierosów lub produktów do waporyzacji może również powodować zmiany w płucach, które są znane jako EVALI (e-cigarette lub Vaping Associated Lung Injury). Ta choroba płuc powoduje trudności w oddychaniu i może prowadzić do hospitalizacji, co zostało wyraźnie udowodnione podczas wybuchu epidemii w USA, która miała miejsce między sierpniem 2019 r. a styczniem 2020 r. i była bezpośrednio związana z używaniem e-papierosów.

W całym kraju 82% pacjentów hospitalizowanych z powodu urazów płuc związanych z EVALI zgłosiło stosowanie produktów zawierających tetrahydrokannabinol (THC). Niemniej jednak to octan witaminy E, dodatek do e-papierosów zawierających THC, jest silnie powiązany z tą epidemią EVALI.

Problemy sercowo-naczyniowe

Kilka minut po rozpoczęciu palenia marihuany bicie serca wzrasta i możesz doświadczyć zmiany ciśnienia krwi, co może być niebezpieczne dla osób cierpiących na choroby serca. Ograniczone dostępne badania sugerują, że ryzyko zawału serca w ciągu pierwszej godziny po paleniu marihuany jest prawie pięć razy wyższe niż średnie ryzyko. Niektóre badania wykazały również związek między używaniem marihuany a arytmią, a także wyższym ryzykiem wystąpienia udaru mózgu.

Kannabinoidy mogą również zakłócać działanie wielu przepisanych leków na choroby serca, w tym statyn, beta-blokerów i warfaryny. Dlatego należy to dokładniej zbadać, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że marihuana medyczna jest coraz bardziej popularna wśród osób starszych, które mogą być bardziej narażone ze względu na wyższe ryzyko sercowo-naczyniowe związane z wiekiem.

Zaburzenia kości

Badania nad wpływem marihuany na zdrowie kości są z pewnością sprzeczne. Według badania z 2017 roku opublikowanego w American Journal of Medicine, regularni użytkownicy konopi byli bardziej narażeni na zmniejszenie gęstości kości, co może prowadzić do większego ryzyka złamań kości. Jednak inne badanie z tego samego roku, opublikowane w czasopiśmie Archives of Osteoporosis, nie wykazało żadnego związku między używaniem marihuany a spadkiem gęstości kości.

HCS

Inne badania dowiodły również, że w rzadkich przypadkach przewlekłe używanie konopi indyjskich może prowadzić do Zespołu kannabinoidowego niepowściągliwych wymiotów (HCS), zaburzenia charakteryzującego się nawracającymi epizodami nudności, wymiotów i intensywnego odwodnienia. Stwierdzono, że zespół ten dotyka osoby poniżej 50 roku życia z długą historią używania marihuany. HCS może powodować częste wizyty w szpitalu, chociaż można to łatwo rozwiązać, całkowicie rezygnując z używania konopi indyjskich.

Kwestie psychiatryczne

Jedna z największych niepewności związanych z długoterminowymi skutkami marihuany dotyczy zdrowia psychicznego. W kilku badaniach powiązano używanie konopi indyjskich z większym ryzykiem wystąpienia zaburzeń psychicznych, w tym psychozy (schizofrenii), depresji, lęku i zaburzeń związanych z uzależnieniem od substancji. Niemniej jednak ustalenie, czy marihuana rzeczywiście powoduje te patologie i w jakim stopniu, nie zawsze jest łatwym zadaniem. Ostatnie badania sugerują, że codzienne palenie bardzo mocnej marihuany może prawie pięciokrotnie zwiększyć ryzyko wystąpienia psychozy w porównaniu z osobami, które nigdy nie używały marihuany. Udowodniono jednak również, że wpływ ma również ilość spożyta, wiek, w którym jest spożywana po raz pierwszy, a przede wszystkim indywidualna podatność genetyczna.

Problemy społeczne

Niektóre badania sugerują również określone powiązania między konsumpcją marihuany a negatywnym wpływem na miejsce pracy, wraz z wyższym ryzykiem uszkodzeń lub wypadków. Badanie przeprowadzone wśród pracowników pocztowych w USA wykazało, że pracownicy, którzy uzyskali pozytywny wynik testu na obecność marihuany w badaniu przesiewowym moczu, mieli o 55% więcej wypadków związanych z pracą, o 85% więcej uszkodzeń i o 75% więcej nieobecności w porównaniu z tymi, którzy uzyskali wynik negatywny. W jakim stopniu używanie konopi indyjskich jest bezpośrednio z tym związane, wciąż pozostaje otwartą kwestią, która wymaga dalszych badań. Jest prawdopodobne, że inne czynniki niezależnie predysponują ludzi zarówno do używania konopi indyjskich, jak i kilku negatywnych sytuacji życiowych, takich jak porzucenie szkoły.

Problemy z ciążą i karmieniem piersią

Wreszcie, jednym z najbardziej niepokojących zagrożeń związanych z długotrwałym używaniem konopi jest to, jak wpływa to na kobiety w ciąży i ich dzieci. Stwierdzono pewne powiązania między spożywaniem konopi indyjskich w czasie ciąży a późniejszymi zaburzeniami rozwojowymi i nadpobudliwością u dzieci. Wydaje się również, że istnieje większe ryzyko urodzenia martwego dziecka, które według niektórych badań naukowych może być nawet 2,3 razy wyższe.

Jednak badania nad zagrożeniami, jakie może stwarzać używanie marihuany dla dzieci, nie mają solidnych podstaw, ponieważ jak dotąd nie przeprowadzono żadnych badań, które określiłyby, czy narażenie na THC podczas karmienia piersią jest związane z późniejszymi skutkami ubocznymi w życiu dziecka. Jednak biorąc pod uwagę potencjalny negatywny wpływ konopi indyjskich na rozwijający się mózg, położnicy i ginekolodzy na ogół odradzają kobietom używanie konopi indyjskich podczas prób zajścia w ciążę, w czasie ciąży lub podczas karmienia piersią.

Podsumowanie

Długoterminowe skutki uboczne opisane powyżej są oparte na badaniach naukowych, a większość z nich jest związana z długotrwałym, często nadmiernym spożyciem lub gdy stosowanie zostało rozpoczęte w okresie dojrzewania. Ze względu na swój status prawny nie przeprowadzono wystarczających badań naukowych nad konopiami indyjskimi, aby dokładniej wyjaśnić konsekwencje wynikające z ich używania. Chociaż prawdą jest, że konopie mają niezliczone właściwości medyczne, zalecamy umiarkowane stosowanie i we właściwych dawkach, aby zminimalizować ryzyko jakichkolwiek negatywnych skutków zdrowotnych.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


blog sprawdzone nasiona o marihuanie thc i konopi cbd
Copyright © SprawdzoneNasiona.pl